Verloren Foto's Terug Naar de Eigenaar

Elf maanden geleden werd Japan getroffen door een serie aardbevingen en een Tsunami. Duizenden mensen overleefden de natuurramp niet, hele dorpen werden vernietigd en de nuclaire kerncentrale Fukushima dreigde de ramp nog ernstiger te maken. Als het gevaar weer lijkt geweken, begint Japan aan de wederopbouw. Een groep Japanners heeft het initiatief genomen om de verloren foto’s, die zij terug vonden in de brokstukken, te herstellen. Bovendien doen ze er alles aan de foto’s terug te brengen naar de rechtmatige eigenaars. En dat levert weer ontzettende mooie plaatjes op.

 Reageer